Home The Council Membership Views & Publications InfoWomen Links Photo Gallery Contact Us
 
The gender pay gap in the EU and the European Pillar of #SocialRights
1. The gender pay gap in the EU is 16.2%, that’s 16.2% higher than it should be! Gender equality is the second key principle of the European Pillar of #SocialRights for a reason 2. The European Pillar of #SocialRights supports the right to equal treatment and opportunities regarding employment, social protection, education, and access to goods and services available to the public. Something NCW Malta has supported since its creation!
Gender Equality in the Media Sector
This study was commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality. It examines key elements of the European policy agenda pertaining to gender equality in the media sector. It also reviews existing research on women's representation within media content and the media workforce. The study provides analysis of actions to promote gender equality in the media at both EU and Member State levels. Finally, it presents case studies of gender equality in the media sector in four Member States: Austria, Malta, Sweden, and the UK.
Empowering women and girls in media and ICT
On the occasion of the International Women's Day, the Committee on Women’s Rights and Gender Equality is holding an inter-parliamentary committee meeting on empowering women and girls in media and ICT. The meeting, which will bring together EU institutional representatives, members of EU national parliaments, experts and stakeholders, will take place on 08 March 2018. The presentation and debates will deal with the topics of women shaping media, empowering women and girls through digital inclusion and women’s movements and advancing equality in the digital age.
Digital healthcare / health insurance
In the view of the EESC, given the digital revolution in the field of health, it is vital to maintain and promote a health insurance system which serves the needs of everyone, and is solidarity-based, inclusive and non-discriminatory. Inclusion and fair access for all to good quality health services (digital or otherwise) and commitment to these are in fact prerequisites for universal health coverage.
Gender equality in European labour markets
In order to improve gender equality in labour markets, the EESC considers it necessary to draw up an integrated and ambitious European strategy to tackle systemic and structural obstacles and lead to adequate policies, measures and EU funding programmes for improving equality between women and men, thus fostering "more equal economic independence of women and men" . This would also contribute to the implementation of the European Pillar of Social Rights.
Services to the family
Developing services in private homes in order to achieve a better work-life balance Every family has a home and clothes to maintain, meals to prepare, children to care for, elderly parents or ill or disabled family members who need help. Women often have to work part-time in order to carry out these tasks, missing out on the career for which they have trained or on time they would use for training.
Women and girls digital gender gap
This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, attempts to reveal the links between the different factors (access, skills, socio-economic and cultural), which prevent women from having equal access to digital technology. It then suggests ways of dealing with online and offline inequalities to the effect of closing the digital gender gap and improving women’s and girls’ digital inclusion and future technology-related career paths.
Plastics, human health and environmental impacts: The road ahead
Plastics have been with us for more than a century, and by now they’re everywhere, for good and for ill. Plastic containers and coatings help keep food fresh, but they can also leave behind neurotoxins such as BPA in the human body. PVC is used for everything from pipes and flooring to furniture and clothes, but it contains compounds called phthalates that have been implicated in male reproductive disorders. Studies have also shown that childhood exposure to environmental pollutants can have significant negative effects later in life, including reduced labor force participation and even earnings.
European Commission aims to significantly reduce the gender pay gap
The European Commission plans to use a series of measures aimed at significantly reducing the pay gap between men and women over the next five years. The average gender pay gap in the EU currently stands at 18%. To lower this rate, the Commission plans to raise awareness among employers, encourage initiatives to promote gender equality and support the development of tools to measure the gender pay gap.
NCW Annual General Meeting 2019
NCW Annual General Meeting 2019 The Annual General Meeting of the National Council of Women was held on Saturday 26th January 2019, at The Victoria Hotel, Sliema. President Mary Gaerty spoke about the work which the Council has embarked on during 2018. This included pensions, education, violence against women, work and entrepreneurship, work life balance and the challenges faced by women on a daily basis. She also highlighted the fact that the National Council of Women is looking ahead at the constant changes
Work-life Balance
Better work-life balance for EU citizens: Presidency reaches provisional agreement with the European Parliament
The National Council of Women supports the Act to provide protection for human embryos
NCW has always advocated for legislation of alternative IVF treatment not least because of the sensitivity and the consequences for both parents and society if it had to remain unregulated. NCW believes that IVF treatment should be for heterosexuals within a stable family environment The Council has always supported the protection of embryos as the first cell of a human life and, with the development of alternative treatment over the past years this has become possible successfully.
Women on Boards: Vice-President Viviane Reding meets with leaders of Europe's business schools and i
Today, EU Justice Commissioner Viviane Reding met with European Industry Associations, European Business Schools and Senior Executive Women to discuss progress being made on improving the gender balance in company boardrooms.
UfM adopts new project to support women’s empowerment in the Mediterranean
A project aimed at developing women’s empowerment in the Mediterranean through the development of effective field projects and the setting up of networks and platforms, was adopted by Senior Officials of the Union for the Mediterranean (UfM) at a meeting held last month.
Insaħħu u Ninkoraġġixxu l-Volontarjat

Konferenza Kunsill Nazzjonali tan-Nisa

Diskors tal-Onor. Stephen Spiteri | 23.09.2011 | Floriana

Sinjuri,

Kien ta’ pjaċir għalija nirċievi l-istedina mill-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa biex niftaħ din il-konferenza u dan għal żewġ raġunijiet.

L-ewwelnett inqis il-Kunsill bħala entità li qed twettaq ħidma importanti biex il-mara Maltija tgawdi mill-istess opportunitajiet li jgawdi minnhom ir-raġel u biex l-ugwaljanza bejn is-sessi ma tkunx biss xewqa fuq karta iżda mira li nilħqu u nsaħħu.

It-tieni - għaliex it-tema tal-konferenza – il-volontarjat – hi waħda għal qalbi. L-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi l-importanza tal-volontarjat fil-pajjiżi membri tagħha u kien għalhekk li għażlet din is-sena bħala s-sena ddedikata għall-volontarjat.

L-għan ewlieni ta’ sena ddedikata għall-volontarjat huwa li jikber iżjed dan il-qasam … li aktar ċittadini jħossu l-ħtieġa li jivvolontarjaw irwieħhom biex jgħinu lil min hu fil-bżonn jew biex iwettqu proġett li mhuwiex sempliċiment għall-interess uniku tagħhom. Iżda l-volontarjat mhuwiex biss karitatevoli. Il-volontarjat huwa investiment għax joffri rikreazzjoni, taħriġ, tagħlim f’ħiliet ġodda, ħbiberiji, esperjenzi pjaċevoli u – fuq kollox – element qawwi ta’ sodisfazzjon.

Madwar l-Ewropa huwa kkalkulat li hemm 100 miljun persuna li jaħdmu fil-qasam tal-volontarjat. Għalkemm l-istatistika f’pajjiżna tpoġġi n-numru ta’ persuni li jaħdmu fil-volontarjat qrib it-30,000, fil-verità nemmen li hemm ħafna iżjed, meta tqis l-organizzazzjonijiet sportivi, reliġjużi, ambjentali, ċiviċi, mużikali u oħrajn, li jiddependu kompletament fuq il-volontarjat. Minn banda tar-raħal, li taħdem sena sħiħa fuq bażi volontarja u tħarreġ aljievi ġodda u ttella’ produzzjonijiet teatrali u mużikali tul is-sena, sa kumpanija li taħdem għall-karnival u li tiġbor grupp ta’ żgħażagħ kull filgħaxija għal xhur sħaħ, il-volontarjat f’Malta huwa settur b’saħħtu u li jeħtieġ jiġi mħares.

Huwa grazzi għall-volontarjat li llum għandna l-pajjiż li għandna. Meta wieħed jagħti ħarsa lejn l-attivitajiet li jkunu għaddejjin madwarna, lejn is-servizzi offruti fuq bażi volontarja, lejn il-programmi li jistgħu jibbenefikaw minnhom it-tfal, l-istudenti, il-morda u l-anzjani, wieħed jirrikonoxxi li jekk ikollu jisparixxi l-volontarjat minn pajjiżna, ibati kulħadd.

Biex insaħħu u ninkoraġġixxu l-volontarjat irridu, l-ewwelnett, nagħrfu x’inhuma l-isfidi li qed iħabbat wiċċu magħhom dan is-settur. Fuq quddiem nett hemm żgur l-isfidi finanzjarji u ta’ riżorsi umani. Ħafna organizzazzjonijiet volontarji jħabbtu wiċċhom ma’ sfidi finanzjarji regolarment u sikwit jiddependu biss fuq id-donazzjonijiet u sponsorships. Iżda għal organizzazzjonijiet volontarji oħrajn is-sitwazzjoni hija differenti, anke grazzi għal pjan sostenibbli u fit-tul, li jippermetti lill-organizzazzjoni tikber, tidħol għal proġetti ġodda u – fil-proċess – tattira iżjed membri.

Fejn jidħlu fondi, il-Gvern huwa kommess li jgħin lill-organizzazzjonijiet volontarji jattiraw kemm jista’ jkun fondi mill-Unjoni Ewropea. Għal din ir-raġuni, tlett snin ilu waqqafna l-MEUSAC u ħloqna wkoll fondi ta’ ko-finanzjament biex inkomplu ngħinu, bħala Gvern, lil dawk l-għaqdiet li jkunu akkwistaw fondi mill-Unjoni Ewropea iżda li xorta jkollhom bżonn iħallsu parti mill-ispejjeż huma stess.

Bejn l-2009 u l-2011, il-MEUSAC għen 19-il proġett ta’ Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi – ħafna minnhom immexxija mill-volontarjat - li bejniethom qed jibbenefikaw minn ftit iktar minn €3.2 miljun. Għad hemm 10 inizjattivi oħra ta’ NGOs jistennew għall-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet li kienu sottomessi fil-ġimgħat li għaddew.

Il-proġetti li diġa qed kisbu finanzjament jinkludu volontarjat f’pajjiżi tat-Tielet Dinja; promozzjoni għall-volontarjat fost iż-żgħażagħ; għarfien dwar is-sena Ewropea għall-Kreattività u l-Innovazzjoni; attivitajiet b’rabta mal-kampanja tal-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali; korsijiet ta’ taħriġ għat-tisħiħ tal-ħiliet tal-membri; u kampanji ta’ informazzjoni.

Uħud minn dawn l-NGOs, mhux talli qed ngħinuhom jakkwistaw fondi mill-Unjoni Ewropea, talli qed ngħinhom jiffinanzjaw il-parti tal-proġett li suppost jiffinanzjaw huma. Hekk per eżempju din is-sena sitt NGOs irċevew qrib il-€130,000 mill-Fond ta’ Ko-Finanzjament għall-NGOs imħaddem mis-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Konsumatur, Kompetizzjoni Ġusta, Kunsilli Lokali u Konsultazzjoni Pubblika.

Bejn l-2009 u l-2010, dan il-Fond ta’ Ko-Finanzjament għall-NGOs għen 16-il proġett differenti minn total ta’ 23 proġett li kienu sottomessi. Bejniethom l-NGOs li bbenefikaw mill-Fond, assorbew €11.7 miljun f’fondi Ewropej. Il-Fond ta’ Ko-Finanzjament għen dawn l-istess proġetti b’aktar minn €400,000 addizzjonali. Li kieku l-Fond ta’ Ko-Finanzjament ma kienx jeżisti, parti minn dawn il-fondi Ewropej setgħu jintilfu.

Fis-snin li għaddew waqqafna wkoll il-Fond għas-Soċjeta’ Ċivili maħsub biex jipprovdi appoġġ finanzjarju lill-NGOs – għajnuna li titla’ sa 80 fil-mija fuq spejjeż relatati mal-ħidma tal-istess NGOs. Mill-Fond ta’ din is-sena 25 organizzazzjoni qed jirċievu aktar minn €60,000 bejniethom.

Dan kollu jixhed l-appoġġ kontinwu li bħala Gvern u entitajiet governattivi oħra qed nipprovdu lis-settur tal-volontarjat u lill-NGOs f’pajjiżna.

F’Malta għandna mal-2,000 organizzazzjoni volontarja. Jekk iżjed organizzazzjonijiet volontarji jikkollaboraw iżjed flimkien, ikunu qed inaqqsu l-piż amministrattiv tagħhom, inaqqsu d-dupplikazzjoni tax-xogħol u joħorġu b’riżultat iżjed effettiv. Iżjed kollaborazzjoni bejn l-għaqdiet volontarji taf tkun is-sigriet għall-problema ta’ nuqqas ta’ riżorsi umani li jbatu minnha xi għaqdiet volontarji.

Il-volontarjat ma jagħmilx biss differenza ekonomika, iżda anke soċjali u kulturali. Jekk wieħed iqis l-għaqdiet tal-baned f’Malta, biex nieħdu eżempju wieħed, dawn jiddependu kompletament fuq il-volontarjat. L-istess ħafna għaqdiet teatrali fl-irħula u l-bliet tagħna, l-għaqdiet sportivi, it-timijiet tal-futbol u l-għaqdiet taż-żgħażagħ. Il-volontarjat jattira nies minn kull ġenerazzjoni, iżda naraw predominanza ta’ żgħażagħ fis-settur li jagħżlu li jagħtu ftit minn ħinhom mhux biss għar-rikreazzjoni u l-iżvilupp tagħhom, iżda għal interess usa’.

Matul is-sena, sena wara l-oħra, kontinwament naraw il-frott tal-volontarjat fil-lokalitajiet tagħna. Kważi ma ssibx attività waħda fil-lokalitajiet tagħna li ma ġġibx magħna impenn volontarju.

Huwa għalhekk fundamentali li niżirgħu ż-żerriegħa tal-volontarjat anke fit-tfal iż-żgħar tagħna, sabiex jikbru konxji tal-qawwa tal-volontarjat u tal-importanza tiegħu. Huwa l-ħsieb tal-Gvern li jinkoraġġixxi aktar studenti jivvolontarjaw irwieħhom u jiġu kkreditati ta’ dan fl-ischool leaving certificate fi tmiem l-iskola sekondarja. Fl-Università, imbagħad, studenti diġà jibbenefikaw mill-attivitajiet volontarji tagħhom permezz tas-sistema Credit Plus. Huma inizjattivi li bihom qed nonoraw il-volontarjat u nħajru iżjed studenti jipparteċipaw fis-settur.

Il-volontarjat jagħti skop lil ħafna nies, fosthom lil ħafna żgħażagħ. Joffri wkoll pjattaforma għal ħafna talent ġdid, li – altrimenti – ikun diffiċli li nsiru nafu bih. Fuq kollox, il-volontarjat jagħti ħafna ferħ u sodisfazzjon.

Huwa għalhekk importanti li niċċelebraw stejjer ta’ suċċess fil-volontarjat. Stejjer ta’ nies li ħajjithom saret iżjed interessanti grazzi għall-impenn volontarju tagħhom … stejjer ta’ ħbiberiji li tnisslu grazzi għall-volontarjat … stejjer ta’ nies li tħarrġu f’dak li l-iżjed jieħdu gost jagħmlu grazzi għall-volontarjat … u oħrajn li bdew toroq ġodda f’ħajjithom grazzi għal esperjenzi volontarji.

Ma nixtieqx intawwal għaliex il-programm huwa wieħed vast u persważ li kulħadd jixtieq jikkontribwixxi bil-fehmiet tiegħu.

Għalhekk nagħlaq billi nifraħ lill-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa għal din l-inizjattiva, kif ukoll lill-organizzazzjonijiet imsieħba Nature Trust, il-Kummissjoni għall-Vjolenza Domestika u l-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ.

Nawguralkom ilkoll jum ta’ diskussjonijiet produttivi, li persważ li se jħallu l-frott mixtieq.

Nirringrazzjakom.

 
Developed by Alert Communications